Wednesday, August 4, 2010

tulay training

maraming salamat sa tulay training ng owwa malaking bagay sa aming ng mga istudyanti ang matutu at magdagdagan ang kaalaman tongkol sa wastong paggamit ng computer. Salamat din sa aming matyagang guro na si Anna May Guzman.Gayon  den salamat kay Madam Tot Ople na siyang nagpasimula sa project na ito TULAY MICROSOFT TRAINING.sa ngayon marami na ang nakataps sa pag aaral at tunay na napapakinabangan ng maraming  studyanting nakatapos sa training

No comments:

Post a Comment